BENINGUDA

AQUEST BLOC HA NASCUT AMB L'ÀNIM DE MOSTRAR TOT ALLÒ RELATIU A LES NOSTRES ACTIVITATS, PROJECTES I ESDEVENIMENTS QUE PENSEM PODEN SER DEL VOSTRE INTERÉS.

dilluns, 3 de novembre de 2014

UAL-USEE

“Les USEE són recursos per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als alumnes amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament …”
“ La UAL és la unitat de suport d’audició i llenguatge en els centres d’agrupament d’alumnat sord”
                        Departament d’Educació. Instruccions inici de curs.


ADAPTACIÓ DE MATERIAL

   


ANTICIPACIÓ DE LES SORTIDES